ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTEL (ÁSZF)

 

Jelen ÁSZF a Kert kirakó www.kertkirako.hu weboldalán az általa nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez szükséges megrendelésre vonatkozik.

Az ÁSZF értelmében a szolgáltatást megrendelő internetes látogató (mint megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő) és Kert kirakó (mint szolgáltató, továbbiakban: Szolgáltató) mint a megrendelt szolgáltatás nyújtója között írásba nem foglalt, online szerződés (továbbiakban: Szerződés) jön létre az alábbi feltételek mellett. Szolgáltató a szerződést írásba nem foglalja, utólag hozzáférhetővé nem teszi.

Az ÁSZF rögzíti a Szolgáltató adatait, a honlapján részletezett szolgáltatás (kerttervezés) tartalmi elemeit, illetve a megrendelt szolgáltatás tartalmát, amely a Megrendelő által online küldött megrendeléssel, valamint a jelen feltételek szerinti kiegészítésekkel (telefonon vagy e-mailben) egyetemben képezik a Szerződés tartalmát.

 1. A Szolgáltató adatai

A www.kertkirako.hu üzemeltetője: Én Kiskertem Kft.

Székhelye: 2014 Csobánka, Templom köz 8.

Cégjegyzék száma: 13-09-154335

Adószáma: 23823620-1-13

E-mail címe: az ÉNKK-é: enkiskertemkft@gmail.com

 1. A szolgáltatás

A Szolgáltató a www.kertkirako.hu oldalon ismerteti az általa kínált szolgáltatásokat, amelyeket a Megrendelő a weboldalon található megrendelőlap kitöltésével és online elküldésével megrendelhet. A szolgáltatás több elemből áll, amely komplexen is megrendelhető, azaz a kerttervezés ez esetben magában foglalja mindazt a szolgáltatás elemet, amelyet a weboldal tartalmaz (felmérés, tervezés, vásárlás, szállítás, útmutatás) azaz a kerttervezést és az anyagbeszerzést, illetve külön igényelhetők, amely anyagbeszerzés nélküli kerttervezést foglal magában.

III. A szolgáltatás megrendelése, a Szerződés létrejötte

A Megrendelő a megrendelőlap hiánytalan kitöltésével és elküldésével rendeli meg a szolgáltatást elfogadva ezzel az Általános Szerződési Feltételt és az Adatkezelési Nyilatkozatot. A megrendelés vételi ajánlatnak minősül azaz fizetési kötelezettséget keletkeztet.

Szolgáltató a megrendelést, annak e-mail címére történő megérkezésétől számított 24 órán belül feldolgozza és az esetleges hiányosságok kiküszöbölése után, amelynek ügyintézése meghaladhatja a 24 órát, visszaigazolást küld Megrendelő megrendelőlapon megadott e-mail címére. A visszaigazolás alapján, amely magában foglalja a megrendelés esetleges hiányosságainak Megrendelővel történő pótlását is, amennyiben mind a Megrendelő, mind a Szolgáltató számára egyértelmű a megrendelés tartalma, a Szerződés létrejön.

A Szolgáltatás megrendelése kizárólag fentiek szerint, a megrendelőlap online kitöltésével és elküldésével történhet, Megrendelő telefonon és/vagy e-mailen a megrendelést követő igényeit, kérdéseit intézheti (kapcsolattartás, egyeztetés) a folyamatban lévő megrendelése alapján.

 1. A Szolgáltatás tartalma és díja

A Szolgáltatás magában foglalja a weboldalon feltüntetett és a Szolgáltató által végzett tevékenységeket, kezdve a felméréssel egészen a tervkészítésig a Megrendelő választása szerint. A Szolgáltatás díja a megrendelésben a Megrendelő által feltüntetett és a Szolgáltató által a felmérés alapján megállapított kertmérethez igazodik. A Megrendelő elfogadja, hogy a megrendelőlap alapján megállapított díj egy alapdíj, amely a felmérés alapján változhat. Abban az esetben, amennyiben a felmérés alapján a Szolgáltató megállapítja a tényleges kertméret alapján a szolgáltatás díját, Megrendelő ezen összeg megfizetésére köteles.

A megrendelőlap visszaigazolását és a szerződés létrejöttét követően, a Megrendelő által választott fizetési módhoz igazítottan, a Szolgáltató, a Megrendelővel történt egyeztetés szerint, megjelenik a helyszínen és elvégzi a felmérést. A felmérést követően, szintén a választott fizetési módhoz igazodva a Szolgáltató elkészíti az első tervet (3 dimenziós látványterv két perspektívából), amelyet e-mailen, .pdf formátumban küld meg a Megrendelő részére.

Amennyiben a Megrendelő áttervezési igénnyel él, azt telefonon vagy e-mailen egyezteti Szolgáltatóval, aki a változtatást az egyeztetést követő 3 munkanapon belül elkészíti és e-mailen, .pdf formátumban megküldi Megrendelő részére. Megrendelőnek az első terv részére történő megküldésétől számított 1 hónap áll rendelkezésére az áttervezési igény(ek) benyújtására, amelyből 1 db díjmentesen biztosított Megrendelő számára. Amennyiben ezzel Megrendelő nem él vagy nem határidőben, a Szolgáltató által elkészített terv lesz az irányadó. A Megrendelő olyan igénye esetén, amely az első tervhez vagy előző igényhez képest olyan változtatást tartalmaz, amely többlet költséggel járt Szolgáltató számára, azt Megrendelő, a díjmentesen előterjeszthető igények esetében is, megfizetni köteles. Az egyeztetések és esetleges módosítási igényeket követően Szolgáltató elkészíti a végleges tervet (lefixált terv), amelyet e-mailen, .pdf formátumban bocsát Megrendelő rendelkezésére. Ezt követően további áttervezési igény kizárólag térítés ellenében lehetséges az V.2. pontban foglaltak szerint.

A végleges terv Megrendelő részére történő elküldésével egy időben Szolgáltató részletezi az igénybevett szolgáltatások ellenértékét és a Megrendelő igénye és megállapodás, illetve külön díj ellenében, beszerzi a terv megvalósításához szükséges anyagokat, eszközöket és a Megrendelő részére, a megállapodás létrejöttétől számítva 5 munkanapon belül kiszállítja azokat. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a kiszállított anyagokat, eszközöket átvenni köteles, az esetlegesen szükségtelenné váló vagy a kertépítést követően megmaradó, felesleges anyagot Szolgáltató vissza nem veszi, annak elszállításáról Megrendelő, saját költségén, gondoskodni köteles.

 

 

 1. Anyagbeszerzés külön megállapodás ellenében

Megrendelő a szolgáltatást, amennyiben komplex módon rendeli, az a kerttervezés mellett, magában foglalja az anyagok, eszközök beszerzését és kiszállítását is Szolgáltató által. Kizárólag anyagbeszerzésre vonatkozó megrendelés nem lehetséges!

V.1. Növénykiírás

A Szolgáltató általi növénykiírás azt jelenti, hogy a kerttervezés alapján melyek azok a növények (megnevezés, db-szám), amelyek szükségesek, illetve Szolgáltató részéről ajánlottak a kivitelezéshez. A növénykiírás nem tartalmazza a föld, mulcs, geotextil stb. kiegészítőket.

Az anyagbeszerzésre vonatkozó megállapodás létrejöttére lásd a IV. és V. pont vonatkozó rendelkezéseit.

V.2. Az anyagbeszerzés díja

Budapest, valamint Budapesttől 15 km-re történő kiszállítás esetén 15.000,- Ft (beszerzés és kiszállítás), kivéve, amennyiben tetőkert és/vagy terasz dekoráció a kiszállítás tárgya, amely utóbbi esetben az anyagbeszerzés egyedi megállapodás tárgyát képezi.

 1. A Szolgáltatás díja, a díj tartalma és a megfizetés módja

VI.1. A Szolgáltatás alapdíja

 • 10-40 m2 kertméretig: 40.000,- Ft.
 • 40-100 m2 kertméretig az alapdíj + 1.000 Ft/m2;
 • 100 m2 fölötti kertméret esetén egyedi ajánlatot biztosít a Szolgáltató.

Amennyiben a Szolgáltató a weboldalon akciót hirdet, az árak az akciós időszakban a mindenkor megadott feltételek szerint érvényesek.

VI.2. A díj tartalmazza

 • a kiszállás díját a felmérés alkalmával, amennyiben a felmérendő terület Budapest határától legfeljebb 15 km-es távolságban van. Ezt meghaladóan Megrendelő kilométerenként +300 Ft felárat vállal megfizetni.
 • az első, 3 dimenziós látványtervet két perspektívából;
 • a növénykiírást;
 • 2 dimenziós felülnézeti ültetési tervet a végleges (lefixált) terv alapján,
 • az első terv Megrendelő részére történő elküldésétől számítottan 4 db e-mail váltást (megkeresés, kérdés és 1 db térítésmentes áttervezési igény. Minden, ezen felül történő e-mailes megkeresésre adott válaszért Megrendelő + 5.000.,- Ft-ot vállal megfizeti, amelyet előre köteles átutalással teljesíteni. Szolgáltató kizárólag az összeg beérkezését követően köteles a válaszadásra.

Megrendelő, fentiek alapján, az első terv részére történő megküldését követően 2 alkalommal jogosult módosítási igény (áttervezés) előterjesztésére a IV. pont vonatkozó rendelkezései szerint. Minden további esetben előterjesztett áttervezési igény díja 12.000,- Ft / db.

 • árajánlat készítését a lefixált tervre, amely elfogadásával Szolgáltató az anyagok megrendelése esetén általános ültetési útmutatót, valamint 2 dimenziós, a megrendeléshez igazodó, speciális ültetési programot is biztosít.

VI.3. A megrendelésre díjának fizetési módja

A megrendelésre vonatkozó összegeket (alapdíj, illetőleg a további igények, anyagbeszerzésre vonatkozó megállapodás díja) kétféle módon egyenlítheti ki Megrendelő: előre utalással vagy helyszínen történő készpénzes kifizetéssel.

VI.3.1. Előre utalás: az összeget Megrendelő a megrendelőlap Szolgáltató részére történő elküldését követő 3 munkanapon belül, figyelemmel az elállásra is (lásd VI. pont) átutalással fizeti meg Szolgáltató részére annak bankszámlájára történő teljesítéssel. Megrendelő ez esetben alapdíj megfizetésére köteles, amelynek összege 40.000,- Ft.

A bankszámla tulajdonosa és száma: Én Kiskertem Kft. 11742520-20001106 (OTP)

Előre utalás esetén Szolgáltató vállalja, hogy 10 munkanapon belül, a pénz bankszámlára történő érkezésétől számítva elvégzi a felmérést, a felmérés elvégzését követő 10 naptári napon belül pedig elküldi Megrendelő részére az első tervet. Amennyiben a megbeszélt felmérési időponton Megrendelő változtat vagy a Megrendelő hibájából a felmérés meghiúsul (nincs otthon), a felmérési időpont változtatását a felek egyeztetik, amellyel Szolgáltató 10 napos vállalási határideje, valamint az esetleges pénz visszafizetésre vonatkozó határideje meghosszabbodik és Megrendelő a módosításért és esetleges újbóli kiszállásért további 15.000,- Ft-ot fizetni köteles az általa választott módon.

Amennyiben a felmérés alapján többlet díj merül fel, figyelemmel a kert méretére, annak összege a helyszínen vagy a Szolgáltató által kiállított átutalásos fizetési számla alapján fizetendő Megrendelő által 10 munkanapos fizetési határidővel. Utóbbi esetben Megrendelő tudomásul veszi, hogy az összeg Szolgáltató számlájára történő megérkezését követően folytatja Szolgáltató a megrendelés teljesítését és a mindennemű határidő (terv leadása...) ehhez igazodik.

VI.3.2. Helyszínen történő készpénzes fizetés: Amennyiben Megrendelő helyszínen történő fizetési módot választ, Szolgáltató a megrendelőlap átvételét és visszaigazolását követően a felmérés időpontjára határidőt nem ad, azonban maximum 20 naptári napon belül a felmérés elvégzi és ezt követően az első terv átadása 10 napon belül megtörténik.

A feltüntetett árak tartalmazzák az ÁFA-t.

Amennyiben Megrendelő anyagbeszerzésre is vonatkozó megállapodást köt Szolgáltatóval, annak díjazása az V. pontban foglaltak szerint fentiekhez hozzáadódik.

VII. Elállás

Megrendelő, a visszaigazolt megrendeléstől számított 3 munkanapon belül elállhat a megrendeléstől. Amennyiben a felmérés nem történt meg ezen időn belül, úgy az előre utalt összeg Megrendelőnek teljes egészében visszajár és azt Szolgáltató 10 munkanapon belül visszafizeti bankszámlára történő utalással. Amennyiben Megrendelő 3 nap után, de még a felmérés előtt áll el a megrendeléstől, Szolgáltató az átutalt összeg felére jogosulttá válik, a másik felét pedig visszautalni köteles.

Amennyiben Megrendelő a felmérés napján áll el a szerződéstől, az előre utalt összeg 50%-át Szolgáltató visszautalja részére, helyszínen történő fizetés esetén pedig a díj 50%-nak megfizetésére köteles. Az első terv átadásától Megrendelő elállásra nem jogosult, amennyiben azonban a szerződést felbontja és a megrendelt szolgáltatást nem kéri, a szolgáltatás teljes ellenértékének megfizetésére köteles.

VIII. Garancia

VIII.1. Szolgáltató, az anyag beszerzésére is kiszállítására vonatkozó megrendelés esetén vállalja:

 • az ajánlatban meghatározott mennyiség beszerzését és kiszállítását a megrendeléstől számított 10 naptári napon belül, amely határidő a végleges tervvel együtt a Megrendelő részére e-mailben eljuttatott árkalkuláció elfogadásától kezdődik.
 • az ajánlatban foglalt fajták és anyagok valódiságát. Amennyiben az adott fajta a Szolgáltató hibáján kívüli okból nem beszerezhető, annak helyettesítésére szolgáló fajta beszerzéséről gondoskodik Szolgáltató Megrendelővel történő egyeztetés esetén, ellenszolgáltatás nélkül.

VIII. 2. Szolgáltató nem vállal garanciát:

 • a növények kiszállítás utáni, bármilyen okból történő halálozására (gondatlan ültetés, megbetegedés, stb okán);

Szolgáltató minden esetben a Megrendelő kertjébe, illetve a kertkaputól vagy területtől maximum 10 m távolságra vállalja a kiszállított anyagok lerakását.

 1. ÁSZF módosítása

Szolgáltató jogosult a kertkirako.hu oldalán egyoldalúan módosítani a jelen ÁSZF-t, amely a Megrendelők előzetes, honlapon történő értesítése mellett történik. A módosítás a megjelenés napjával lép hatályba, a Megrendelővel szemben pedig a módosítást követően leadott megrendelésre vonatkozik, azaz a folyamatban lévő megrendelésekre nem.

A Megrendelők azzal, hogy a weboldalon található megrendelőlapot kitöltik és Szolgáltató részére elküldik elismerik, hogy a tartalmát elolvasták, megismerték, valamint a jelen Feltételben és az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el. A megrendelőlap kizárólag abban az esetben küldhető el Szolgáltató részére, amennyiben az ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztató Megrendelő részéről előzetesen elfogadásra kerül.

Megrendelő a Szolgáltató által részére elkészített ún. „Terület előkészítési”, valamint „Általános ültetési”, illetőleg „Személyre szabott ültetési útmutatót” kizárólag a megrendelés céljára használhatja fel, azokat egyéb üzleti vagy reklám célra felhasználni, azokat nyilvánosan terjeszteni, más személynek átadni, sokszorozni vagy nyilvánosan terjeszteni nem jogosult.

Megrendelő nem használhatja az online felületet vagy annak részeit más célra, mint saját használata. Nem másolhatja, nem töltheti le és nem terjesztheti az oldal tartalmát csak olyan mértékben, amely saját megrendelői vagy honlap látogatói szükségleteihez elegendő.

Megrendelő tartózkodni köteles a szolgáltatások jogosulatlan igénybevételétől.

 1. Felelősség

Az Én kiskertem Kft. mint Szolgáltató minden tőle levárhatót megtesz a weboldalán lévő tartalmak pontosságáért, ténybeli helyességéért, azonban teljes felelősséggel mindezeket nem tudja garantálni Megrendelő számára. Azokért a hibákért, kimaradásokért vagy műszaki nehézségért, amelyek a weboldalon a felület online használata során felmerülhetnek.

A jelen rendelkezések nem érintik a Szolgáltató tájékoztatással kapcsolatos, valamint termékfelelősségét, valamint a kellékszavatosságért való jótállást a hatályos jogi szabályoknak megfelelően.

 1. Egyéb (jogérvényesítés, jogszabályi hivatkozások)

Megrendelő vita esetén fordulhat az Én Kiskertem Kft-hez az I. pontban megadott elérhetőségeken.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, különös tekintettel a 2013. évi V. tv (Polgári törvénykönyv), valamint az elektronikus szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezési irányadók.